Cơ cấu tổ chức
Sign In

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp

Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 04.62739695; Fax: 08048886

Email:cnqt@moj.gov.vn 

Website: http://www.moj.gov.vn/ccn/ 

 

Lãnh đạo Cục:

1. Cục trưởng Nguyễn Thị Hảo

Điện thoại: 024.62739692; Email: haont@moj.gov.vn

2. Phó Cục trưởng Phạm Thị Kim Anh

Điện thoại: 024.62739693; Email: anhptk@moj.gov.vn

3. Phó Cục trưởng Đặng Trần Anh Tuấn

Điện thoại: 024.62739696; Email: tuandta@moj.gov.vn

      4. Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải
       
     
Điện thoại: 024.62739691; Email: haint@moj.gov.vn

Các phòng ban trực thuộc:

      1. Văn phòng Cục 

Điện thoại: 04.62739695;

      2. Phòng Chính sách – Văn bản và con nuôi trong nước

Điện thoại: 04.62739700;

3. Phòng Con nuôi nước ngoài

Điện thoại: 04.62739697;