Tin hoạt động
Sign In

Tin hoạt động

Quyết tâm vì thành công bền vững của công tác con nuôi

(19/12/2017)

Sáng 11/12, Hội nghị “Thực thi Công ước La Hay năm 1993 về nuôi con nuôi (NCN) tại khu vực châu Á: Thực trạng và chia sẻ kinh nghiệm” đã khai mạc ở Hà Nội. Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và các đại biểu trong nước, nước ngoài đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về công tác con nuôi, nhận diện những điều kiện quyết định cho sự thành công bền vững của công tác này.

Thông báo về việc ban hành Quyết định TTHC

(03/07/2017)

​Ngày 05/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH: TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

(13/12/2016)

Thực hiện Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 09/12/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đoàn cơ quan con nuôi Trung ương của Đan Mạch đến thăm và làm việc về công tác con nuôi quốc tế tại Việt Nam

(07/12/2016)

Ngày 25/11/2016, Đoàn Cơ quan Con nuôi Trung ương của Đan Mạch gồm 03 thành viên do Bà Lene Conrad – Giám đốc Cơ quan Trung ương của Đan Mạch làm trưởng Đoàn đã tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam là nhằm trao đổi về tình hình giải quyết nuôi con nuôi quốc tế giữa Việt Nam và Đan Mạch trong thời gian qua, tìm hiểu về quy trình giải quyết nuôi con nuôi tại Việt Nam và những định hướng trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

(30/11/2016)

Sáng 24/11, Bộ Tư pháp và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Đoàn cơ quan con nuôi Trung ương của Québec đến thăm và làm việc về công tác con nuôi quốc tế tại Việt Nam

(21/09/2016)

Ngày 15/9/2016, Đoàn Cơ quan Con nuôi Trung ương của Quebec do Bà Josée-Anne Goupil – Giám đốc Ban Thư ký về nuôi con nuôi quốc tế của Québec làm trưởng Đoàn đã tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam là nhằm trao đổi về tình hình giải quyết nuôi con nuôi quốc tế giữa Việt Nam và Québec trong thời gian qua.

Đoàn cơ quan con nuôi Trung ương của Ailen đến thăm và làm việc về công tác con nuôi quốc tế tại Việt Nam

(21/09/2016)

Ngày 19/9/2016, Đoàn Cơ quan Con nuôi Trung ương của Ailen do Ông Geoffrey Shannon – Chủ tịch Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tếlàm trưởng Đoàn đã tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Mục đích chuyến công tác của Đoàn là nhằm trao đổi về tình hình giải quyết nuôi con nuôi quốc tế giữa Việt Nam và Ailen trong thời gian qua.