SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH: TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Sign In

Tin hoạt động

SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH: TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 09/12/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp và công chức Phòng Hành chính tư pháp; đại diện bên giao: Gia đình ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Phạm Thị Thúy Hằng; đại diện bên nhận: Gia đình ông Hatton Ian Frank và bà Hatton Thị Tư, quốc tịch New Zealand; Trẻ em được cho làm con nuôi là cháu Nguyễn Phạm Hồng Thiện, giới tính nam, sinh ngày 06/01/2001 tại phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài cho vợ chồng  ông bà Hatton Ian Frank và bà Hatton Thị Tư và chúc mừng gia đình ông bà có thêm một thành viên mới, cháu Nguyễn Phạm Hồng Thiện sẽ được sống trong môi trường gia đình có điều kiện tốt hơn; đồng thời đề nghị vợ chồng ông Hatton Ian Frank và bà Hatton Thị Tư có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Thiện như con ruột của mình, dành cho cháu đầy đủ quyền lợi và hạnh phúc như các trẻ em khác đã được Công ước quốc tế về quyền trẻ em ghi nhận, tạo điều kiện cho cháu phát triển toàn diện và luôn nhớ, tự hào về nguồn gốc của mình; phải tuân thủ chấp hành theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cứ 6 tháng 1 lần trong thời hạn 3 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi ông, bà có trách nhiệm thông báo về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của cháu với Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam tại New Zealand.
Kết thúc buổi lễ vợ chồng ông Hatton Ian Frank và bà Hatton Thị Tư đã cảm ơn Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Sở Tư pháp đã giúp đỡ, tạo cơ hội cho vợ chồng ông, bà được nhận cháu Thiện làm con nuôi và hứa sẽ chăm sóc cháu như con ruột, thực hiện tốt trách nhiệm thông báo về tình hình phát triển của trẻ với Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại New Zealand. 
Theo http://stp.binhdinh.gov.vn/