Sign In
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Cơ quan ban hành
STT Mã số hồ sơ Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện
1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp
 • Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
2. Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp
 • Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
3. Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp
 • Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
4. Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Tư pháp
 • Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
5. Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi Bộ Tư pháp
 • Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
6. Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em Bộ Tư pháp
 • Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
 • Sở Tư Pháp
7. Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi và người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Bộ Tư pháp
 • Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
 • Sở Tư Pháp
8. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp
 • Sở Tư Pháp
9. Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp cấp tỉnh, nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi
10. Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Bộ Tư pháp
 • Sở Tư Pháp